Privacyverklaring

De privacy van onze klanten is voor ons erg belangrijk. Wij treffen dan ook verschillende maatregelen om uw data te beschermen zolang wij hiervoor verantwoordelijk zijn. In deze privacyverklaring zullen we uitleggen welke data wij verzamelen, waarom we die verzamelen, en welke beveiligingsmaatregelen wij treffen.

Gegevens die wij verzamelen

Als u ons contactformulier invult verzamelen wij:

 • uw naam
 • uw e-mailadres
 • uw bericht aan ons
 • uw telefoonnummer (indien u die heeft ingevuld)
 • uw akkoord met de verwerking van gegevens conform deze privacyverklaring

Wij gebruiken deze informatie in eerste instantie om contact met u op te nemen, en om aan te tonen dat u met de verwerking van uw gegevens heeft ingestemd. Mocht er uit uw bericht een samenwerking voortvloeien (of mochten wij op een andere wijze tot een samenwerking komen), dan zullen wij extra gegevens nodig hebben om onze diensten te verstrekken, en om de betaling te regelen. Het gaat hier om:

 • uw officiĆ«le naam
 • de naam van uw bedrijf (indien van toepassing)
 • uw adres (of van uw bedrijf)
 • uw postcode en vestigingsplaats (of van uw bedrijf)
 • het KvK-nummer van uw bedrijf (indien van toepassing)

Deze gegevens gebruiken wij om offertes, contracten, en facturen op te stellen. Facturen en contracten zullen wij om wettelijke redenen 7 jaar bewaren als onderdeel van onze administratie. Voor correspondentie hanteren wij dezelfde termijn. Mocht u echter willen dat wij deze correspondentie om wat voor reden dan ook verwijderen, dan zullen wij daarin meewerken. Wij zullen dan puur de informatie bewaren die wij nodig hebben om aan onze wettelijke eisen te voldoen, of om contractuele overeenkomsten en akkoorden aan te kunnen tonen.

Opslag en beveiliging

Zolang wij uw gegevens in ons bezit hebben zullen we ons uiterste best doen om deze goed te beveiligen. Alle mobiele apparaten die wij gebruiken, zoals laptops, telefoons, en tablets, zullen versleuteld zijn. Daarnaast gebruiken wij sterke wachtwoorden, en waar nodig multifactor authenticatie.

Derde partijen

Het kan zijn dat wij bij het verwerken van gegevens samenwerken met andere partijen. Denk hierbij aan een hosting provider of een boekhouder. Wij zullen in deze gevallen een verwerkersovereenkomst met deze partijen afsluiten. Dat houdt in dat wij afspraken zullen maken over hoe zij om zullen gaan met de persoonlijke data die zij voor ons verwerken. Wij conformeren ons hierbij aan de regels van de algemene verordening gegevensbescherming.

Cookies

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst die ons helpt de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Met Google Analytics kunnen wij een beter beeld krijgen van hoe bezoekers onze site gebruiken, en hoe zij bij ons terecht komen. Om er zeker van te zijn dat we uw privacy kunnen waarborgen in combinatie met het gebruik van Google Analytics hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Wij:

 • hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • hebben het laatste deel van uw IP-adres geanonimiseerd
 • hebben gegevens delen uitgezet
 • gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere diensten

Dit zijn de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan verantwoord gebruik van Google Analytics. Op het moment dat wij deze privacyverklaring schrijven kunt u meer informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens over Google Analytics hier vinden. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Zoals in het bovenstaande artikel wordt aangegeven is de impact van deze cookies op privacy volgens de autoriteit persoonsgegevens te gering om expliciet toestemming te moeten vragen voor het gebruik. Mocht u toch liever willen dat er geen informatie wordt verzameld, dan kunt u door hier te klikken Google Analytics voor uw browser, op deze site uitzetten. Als u Google Analytics voor alle websites uit wil schakelen kunt u gebruik maken van een speciale browser extensie die Google aanbiedt. U kunt daarover hier meer informatie vinden.

Uw rechten

Onder de algemene verordening gegevensbescherming (ook wel bekend als AVG of GDPR) heeft u de volgende rechten:

 • het inzien van de gegevens die we van u hebben
 • het corrigeren van foutieve gegevens
 • het laten verwijderen van gegevens
 • het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van gegevens
 • het vragen om uitleg over de gegevens die we verzamelen
 • het recht op dataportabiliteit (dat wij op uw verzoek uw gegevens overdragen aan een andere partij)
 • het bezwaar maken tegen bepaald gebruik van gegevens

Mocht u meer informatie willen over uw rechten op het gebied van privacy, dan kunt u de site van de autoriteit persoonsgegevens bezoeken. U kunt deze site hier vinden.

Privacy van kinderen

Wij vragen niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien wij erachter komen dat wij toch persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via helloprworldiv$ ls -la | grep somethingacy@bttrcodecodeasdfkj.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze regelmatig te raadplegen. Aanpassingen treden in werking op het moment dat ze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Voor vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen. Indien u uw gegevens wilt inzien zult u uzelf moeten kunnen identificeren. Dit is om te voorkomen dat uw data in handen van de verkeerde mensen valt. U kunt mailen naar helloprworldiv$ ls -la | grep somethingacy@bttrcodecodeasdfkj.nl.

Autoriteiten

Ook de AP (autoriteit persoonsgegevens) staat voor u klaar indien u klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens. De AP is in Nederland de instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op het gebruik van persoonsgegevens. De website van de autoriteit persoonsgegevens kunt u hier vinden.

Datum laatste wijziging: 13/04/2019

BTTR Code B.V.
Klaproos 26
2317 EL Leiden
KvK: 73024899